top of page

Terms & Condition
เงื่อนไขการให้บริการ

วันที่มีผลบังคับใช้: 21 กรกฎาคม 2023

ขอขอบคุณที่คุณใช้แพลตฟอร์ม WadWai Technology (“ผู้ให้บริการ”) ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ("ข้อตกลง") อธิบายถึงสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับรูปภาพและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่คุณอาจสร้างขึ้นด้วยบริการ หรือคำสั่งข้อความที่ใช้เพื่อสร้างรูปภาพ ("ทรัพย์สิน") การใช้บริการของคุณ และหัวข้อสำคัญอื่นๆ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างระมัดระวัง. คุณสามารอ่านวิธีการที่เราจัดการข้อมูลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดย TryBuy Technology (Thailand) Co., Ltd. ภายใต้ชื่อ WadWai Technology กับ นิติบุคคลหรือบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ("ลูกค้า" "คุณ" หรือ "ของคุณ") และควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของลูกค้า

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อลูกค้าได้รับข้อตกลงนี้และดำเนินการใช้บริการ ("วันที่มีผล") หรือเพื่อรับหรือแจกจ่ายผลงานดิจิตอล ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงและนำเสนอแก่ลูกค้าอีกครั้งเป็นครั้งคราว การใช้บริการต่อไปถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดต หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดหยุดใช้บริการ

เอกสารอื่นๆ ที่อ้างถึงในที่นี้อาจผูกมัดการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชนด้านล่าง

1. ความพร้อมและคุณภาพของบริการ


เรากำลังปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบศิลปะของสินทรัพย์ อัลกอริธึมที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์ และคุณสมบัติที่มีให้กับลูกค้า ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ ความเสถียร เวลาทำงาน หรือความน่าเชื่อถือของบริการ โปรดอย่า เกี่ยวโยงหรือพึ่งพา กับคุณลักษณะใด ๆ ของบริการหรือสินทรัพย์นี้ เราไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือลูกค้าของคุณจากอันตรายใดๆ ที่เกิดจากผลลัพธ์ของการใช้บริการของคุณ

ทั้งบริการและทรัพย์สินได้รับการจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้า "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันหรือการให้เงื่อนไขใด ๆ ของ หัวข้อ การไม่ละเมิด การค้าขายต่อ หรือ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้หรือแจกจ่ายสินทรัพย์อีกครั้ง และยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

WadWai Technology ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือห้ามการเข้าถึงบริการของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อการวิจัยเชิงแข่งขันได้ คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการหรือสินทรัพย์ของเราได้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเข้าถึง โต้ตอบ หรือสร้างสินทรัพย์ผ่านบริการ ผู้ใช้เพียงรายเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้ต่อบัญชีที่ลงทะเบียน ผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจมีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการสอบสวนข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ ที่ผิดกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นหรือ เหมาะสมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล ประวัติการใช้งาน เนื้อหาที่โพสต์ ที่อยู่ IP และข้อมูลการเยี่ยมชม

2. ข้อกำหนดด้านอายุ


โดยการเข้าถึงบริการ คุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี และมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำของความยินยอมดิจิทัลในประเทศไทย หากคุณอายุมากพอที่จะเข้าถึงบริการในประเทศไทย แต่ยังไม่โตพอที่จะมีอำนาจในการยินยอมตามข้อกำหนดของเรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของเราในนามของคุณ

 

โปรดขอให้ผู้ปกครองของคุณอ่านข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และคุณอนุญาตให้วัยรุ่นใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้ยังใช้กับคุณด้วย และคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมของวัยรุ่นในบริการ

WadWai Technology พยายามให้บริการ PG-13 และเป็นมิตรกับครอบครัว แต่สินทรัพย์ถูกสร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ตามคำค้นหาของผู้ใช้ นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่และไม่ได้ทำงานตามที่คาดไว้เสมอไป ไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพย์สินสำหรับลูกค้า

3. ข้อมูลของคุณ


ด้วยการใช้บริการ คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ WadWai Technology เช่น ชื่อไลน์ไอดี หรือ ข้อมูลผู้ใช้ ที่อยู่อีเมลของคุณ ชื่อผู้ใช้ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน รายการโปรด ผลลัพธ์รูปภาพ และข้อความคำสั่งที่คุณป้อน หรือภาพตัวอย่างที่คุณอัปโหลด นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสามารถพบได้ที่นี่

4. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า


ในส่วนนี้ สมาชิกแบบชำระเงินจะหมายถึงลูกค้าที่ชำระเงินเพื่อซื้อเครดิตทั้งแบบเป็นครั้ง หรือ แบบ รายเดือน

สิทธิ์ที่คุณมอบให้กับ WadWai Technology


ด้วยการใช้บริการ คุณให้สิทธิ์แก่ WadWai Technology และบริษัทในเครือ ได้รับอนุญาตในลิขสิทธิ์แบบถาวร ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ให้อนุญาตช่วงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่ากรรมสิทธิ์ และการอนุญาตลิขสิทธิ์แบบเพิกถอนไม่ได้ ในการทำซ้ำ เตรียมผลงานดัดแปลงการแสดงต่อสาธารณะ การอนุญาตช่วงต่อ และแจกจ่ายข้อความคำสั่งและรูปภาพคำสั่งที่คุณป้อนเข้าสู่ระบบหรือสินทรัพย์ที่ผลิตโดยบริการตามคำสั่งของคุณ ใบอนุญาตนี้ยังคงมีผลต่อการยุติข้อตกลงนี้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

สิทธิของคุณ


ภายใต้ใบอนุญาตข้างต้น คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณสร้างด้วยบริการ โดยมีเงื่อนไขว่าสร้างขึ้นตามข้อตกลงนี้ สิ่งนี้ไม่รวมการขยายขนาดของรูปภาพของผู้อื่น ซึ่งรูปภาพยังคงเป็นของผู้สร้างเนื้อหาดั้งเดิม WadWai Technology ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปัจจุบันที่อาจบังคับใช้กับคุณ โปรดปรึกษาทนายความของคุณเอง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของกฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจศาลของคุณ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิตอลที่คุณสร้างยังคงมีอยู่ แม้ว่าในเดือนต่อๆ มาคุณจะเปลี่ยนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์หากคุณเข้าข่ายข้อยกเว้น

5. การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน


เราอาจออกใบแจ้งหนี้สำหรับการใช้บริการของคุณผ่านผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะควบคุมและแทนที่ข้อตกลงนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง

คุณสามารถยกเลิกแผนของคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงบริการของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน แต่จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหลังจากระยะเวลาการสมัครปัจจุบันสิ้นสุดลง

6. หลักเกณฑ์การใช้งาน

  1. มีน้ำใจและเคารพซึ่งกันและกันและต่อพนักงาน อย่าสร้างรูปภาพหรือใช้ข้อความคำสั่งที่ดูไม่เคารพ ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสมโดยธรรมชาติ ความรุนแรงหรือการคุกคามทุกรูปแบบจะไม่ได้รับการยอมรับ

  2. ไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือคราบเลือด โปรดหลีกเลี่ยงการสร้างเนื้อหาที่สร้างความตื่นตระหนกหรือรบกวนสายตา เราจะบล็อกการป้อนข้อความบางส่วนโดยอัตโนมัติ

  3. แบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น อย่าโพสต์ผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

  4. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อสร้างภาพสำหรับการรณรงค์ทางการเมืองหรือพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้ง ระมัดระวังในการแบ่งปัน คุณสามารถแบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ของคุณนอกชุมชน WadWai Technology ได้ แต่โปรดพิจารณาว่าผู้อื่นจะดูเนื้อหาของคุณอย่างไร

  5. การแบน การละเมิดกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่การแบนจากบริการของเรา เราไม่ใช่ประชาธิปไตย ประพฤติตนด้วยความเคารพหรือสูญเสียสิทธิ์ในการใช้บริการ
     

10. ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

เราให้บริการตามที่เป็นอยู่ และเราไม่สัญญาหรือรับประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมไปถึงคุณภาพ และผลลัพธ์

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการสูญเสียผลกำไร การใช้งาน ค่าความนิยม หรือข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทางอ้อม พิเศษ ผลที่ตามมา หรือที่เป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของคุณ หากคุณทำร้ายผู้อื่นหรือเกิดข้อพิพาทกับบุคคลอื่น เราจะไม่เกี่ยวข้อง

หากคุณจงใจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และนั่นทำให้เราต้องเสียเงิน เราจะตามหาคุณและรวบรวมเงินนั้นจากคุณ เราอาจทำสิ่งอื่นด้วย เช่น พยายามขอให้ศาลเพื่อให้คุณชำระค่าทนายความของเรา.

bottom of page